Twitter Facebook

Uluslararası Kalite Standartları

İsmet YILMAZ Lojistik Kurulduğu 1970 yılından buyana kaliteli anlayışını benimsemiş, ve 2000 li yılarda kalite yolculuğuna çıkarak modern lojistik hizmetlerini kalite standartları ile belgelemeye önem vermiştir. 2004 yılında Bureau Veritas ISO 9001 Kalite Güvence Belgesi'ni almış ve İngiltere Ukas Akreditasyon kurumu tarafından Akredite edilmiştir. . Bununla yetinmeyip, 2013 Yılında Avrupa Kimya Sanayicileri Derneği "Cefic"in akredite CEFIC- SQAS başvuruları ile ilgili alt yapı çalışmalarını başlatmıştır. Tüm Kalite Yönetimi çalışmalarına başlamış ve bu felsefenin şirkette benimsenmesine önem vermiştir. Kullandığı tüm ekipmanlarda da öncelikle kaliteyi benimsemiş ve tüm yatırmalarını bu kalite standartlarında gerçekleştirmiştir.

ADR Taşımacılığı

Tehlikeli madde taşımacılığı uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir taşıma türüdür. Bir ürünü sadece bir noktadan başka bir noktaya sevk etmenin yanı sıra beraberinde riskleri ve tehlikeleri de sevk ediyorsunuz. Üst seviyede uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir taşıma süreci olması nedeniyle, yanlış ve bilinçsiz yapılan taşımalar çevreye, insanlara büyük zararlar verebilir. ADR; taşımadan depolamaya, elleçlemeden etiketlemeye kadar çok geniş kapsamlı bir uygulama olduğundan taşıma ve depolama bu zincirin en önemli halkasıdır. Ülkemizde ADR standartları ile ilgili uzun zamandan beri bazı çalışmalar yapılmasına rağmen ancak 24 Ekim 2013'te somut bir adım atıldı ve bununla ilgili yönetmelik yayınlandı. Gelinen son durum beraberinde birtakım sorunları da beraberinde getirmiş oldu. İsmet Yılmaz Lojistik olarak öngörülü davranarak bu süreci uzun yıllar önce tamamlayarak, sorunları minumuma indirgemeye çalışmıştır. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasına taşımalarından dolayı Tehlikeli Madde Taşımacılığı konusunda dünya standartlarına uygun olarak tüm alt yapı ve yatırımlarını yapılandırmıştır ve belgelendirme sürecini başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

İsmet Yılmaz Lojistik geçmişten beri ADR'li araçlar ile taşıma yapmaktadır. Yeni yönetmelik ile birlikte, bir geçiş sürecine girmiş olan İsmet Yılmaz Lojistik, en önemli sorunu A>DR'siz araçlarla taşımacılık yapan ve çok daha düşük fiyatlar veren nakliyecilkerle haksız rekabet noktasında yaşamaktadır. Bu yeni düzenlemeler ve geçiş süreci ile haksız rekabetin yanısıra, insan ve çevre sağlığını tehdit eden kalite standartlarına aykırı taşımacılığındada önemli ölçüde engellenmiş olacağı düşünülmektedir. Bugün itibariyle Türkiye'de 35,000 adet kayıtlı tanker olduğu biliniyor, bu sayının sadece 3,500 4,000 adetinin ADR'li olduğu belirtiliyor. Bu rakamlar gösteriyor ki, yeni yönetmeliklere geçiş süreci oldukça zor olacak. Yani ADR standartlarını benimsemek ve uyum süreci aslında çevrecilik bilinci ve kalite yönetimine verdiğiniz değerle doğru orantılıdır.

ADR Yazılı Talimat 2013                                                         

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması                     

Karayolu Zorunlu Tehlikeli Madde Sigortası                       

Modlara Göre Tehlikeli Madde Taşıma Kanunları             

Top